SEF B logo

Smart Energy Forum Bratislava

Medzinárodná konferencia o akumulácii energie a decentrálnej energetike

1. ročník, 24. február 2016, Bratislava

Partneri:

Mediálni partneri:

Informácie

Organizované EnergiaWeb.sk a SolarniNovinky.cz
Editor Ing. Pavel Šimon, CSc.
Názov Zborník Medzinárodnej konferencie "Smart Energy Forum Bratislava 2016"
Vydané: Liptovský Mikuláš 2016
Počet strán
ISBN