SEF B logo

Smart Energy Forum Bratislava

Medzinárodná konferencia o akumulácii energie a decentrálnej energetike

2. ročník, 30. marca 2017, Bratislava

Témy konferencie

  • Systémy skladovania energie z OZE
  • Riešenie pre energetickú sebestačnosť
  • Legislatíva v oblasti OZE
  • Dotácie a financovanie výstavby nových OZE

Partneri:

Odborní partneri:

Mediálni partneri:

Informácie

Organizované EnergiaWeb.sk a SolarniNovinky.cz
Editor Ing. Pavel Šimon, CSc.
Názov Zborník Medzinárodnej konferencie o akumulácii energie a decentrálnej energetike "Smart Energy Forum Bratislava 2017"
Vydané: Liptovský Mikuláš 2017
Počet strán
ISBN 978-80-972992-1-7