SEF B logo

Smart Energy Forum Slovakia

Medzinárodná konferencia o akumulácii energie a decentrálnej energetike

3. ročník, 18. apríla 2018, Bratislava

Supported by the (podporené):

Generálny partner:

Partneri:

Odborní partneri:

Mediálni partneri:

Vedecký výbor konferencie:

Predseda: Členovia:
Ing. Pavel Šimon, CSc. - Sk
Ing. Alfréd Gottas - Sk
doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. - Sk
doc. Ing. Peter Tauš, PhD. – Sk
Ing. Gabriel Cibira, PhD. - Sk
Ing. Jaroslav Dorda - Cz
Doc. Ing. Pavel Gombík, CSc. -Sk

Informácie

Organizované EnergiaWeb.sk a SolarniNovinky.cz
Editor Ing. Pavel Šimon, CSc.
Názov Zborník Medzinárodnej konferencie "Smart Energy Forum Slovakia 2018"
Vydané: Liptovský Mikuláš 2018
Počet strán
ISBN 978-80-972992-2-4