SEF S logo

Sustainable Energy Forum Slovakia

Medzinárodná konferencia o alternatívnej, obnoviteľnej a hlavne udržateľnej energetike

4. ročník, 19. 2. 2019 v Liptovskom Mikuláši

Hlavný mediálny partner

Partneri:

Odborní partneri:

Mediálni partneri:

Vedecký výbor konferencie:

Predseda: Členovia:
Ing. Pavel Šimon, CSc. - Sk
Ing. Alfréd Gottas - Sk
doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. - Sk
doc. Ing. Peter Tauš, PhD. – Sk
Ing. Gabriel Cibira, PhD. - Sk
Ing. Jaroslav Dorda - Cz
Doc. Ing. Pavel Gombík, CSc. -Sk

Informácie

Organizované EnergiaWeb.sk a Inštitút Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš
Editor Ing. Pavel Šimon, CSc.
Názov Zborník Medzinárodnej konferencie "Sustainable Energy Forum Slovakia 2019"
Vydané: Liptovský Mikuláš 2018
ISBN 978-80-972992-5-5